اهم فعالیت های شرکت نقش آرا

انفورماتیک

انفورماتیک

_
 • مشاوره و نظارت و اجرای پروژه های فناوری، امنیت و اطلاعات
 • طراحی و تولید نرم افزارها و سخت افزراهای سفارشی در زمینه سیستم های امنیتی، پردازش تصویر، پردازش سیگنال، سیستم های پیشگو، سیستم های نظارتی، داده کاوی و ...
 • مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های تحقیقاتی و امکان سنجی به منظور بهینه سازی سیستم های موجود، ارائه الگو به کمک جدیدترین تکنیک های هوش مصنوعی
سیستم های اطلاعات مکانی

سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)

_
 • امکان سنجی، نیازسنجی، مدلسازی، طراحی، تدوین استراتژی، پیاده سازی و ایجاد زیرساخت های اطلاعات مکانی (SDI)
 • ایجاد و پیاده سازی زیرساخت اطلاعات مکانی و توصیفی جهت ورود به سیستم های اطلاعات مکان مرجع
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلعات مکانی املاک و مستغلات (LIS)
 • پیاده سازی و به کار گیری سیستم های هوشمند جهت بهینه سازی حل مسائل و کمک به تصمیم گیری های مکان مبنا
 • به کارگیری فناوری اطلعات مکانی در راستای طراحی و پیاده سازی سیستم های موقعیت مکان مبنا و سیستم های اطلاعات مکان همراه
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز به منظور کاربری بهتر و تخصصی کردن سیستم های اطلاعات مکانی
 • نمایش داده های مکانی در محیط وب و انجام آنالیزهای مکانی (پیاده سازی Web GIS)
 • انجام پروژه ای مکانیابی به منظور یافتن مکان بهینه و مناسب جهت عوارض مورد نیاز
 • تحلیل شبکه های آب و برق و گاز و معابر
 • آماده سازی اطلاعات جهت ورود به سیستم های اطلاعات مکانی و جمع آوری اطلاعات توصیفی مورد نیاز
فتوگرامتری و سنجش از دور

فتوگرامتری و سنجش از دور

_
 • عملیات عکسبرداری هوایی
 • جمع آوری، پردازش، کنترل، تلفیق و تحلیل انواع اطلاعات سنجنده های ماهواره ای، GPS
 • طراحی و پیاده سازی خط تولید داده های مکانی (نقشه های سه بعدی رقومی) با استفاده از تصاویر ماهواره ای، هوایی و برد کوتاه
 • پیاده سازی مدل های واقعیت گرای سه بعدی مجازی شهرها بر مبنای داده های مکانی
 • اندازه گیری سه بعدی قطعات صنعتی و آنالیز تغییر شکل و جابجایی سازه ها به روش برد گوتاه (Vision metrology system)
 • به کارگیری همزمان تصاویر ماهواره ای، هوایی و نقشه های زمانبندی به منظور آنالیز و پالایش میزان تغییرات
 • پردازش تصاویر، تشخیص الگو و پیاده سازی سیستم های هوشمند تصاویر ثابت و ویدئویی
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی کاربردی، به منظور اتوماسیون الگوریتم های سنجش از دور و فتوگرامکتری
 • عملیات زمینی استرو (تعیین موقعیت نقاط کنترل عکسی)
 • تبدیل عکس های هوایی و ترسیم و کارتوگرافی در مقیاس های مختلف
هیدروگرافی

هیدروگرافی

_
 • عمق یابی و تهیه نقشه های هیدروگرافی از بستر رودخانه هاف دریاچه ها، سدها و ...
 • تهیه نقشه های بزرگ مقیاس اجرایی جهت احداث بنادر، اسکله ها، موج شکن ها در آب های ساحلی
 • تهیه چارت های ناوبری براساس استانداردهای جهانی IHO
 • تهیه نقشه های بزرگ مقیاس اجرایی جهت احداث سکوهای نفتی در آب های دور از ساحل
 • نمونه برداری از بستر دریا
 • جریان سنجی و جذر و مد سنجی
 • مشاهدات جذر و مدی و آنالیز اطلاعات
نقشه برداری زمینی

ژئودزی و نقشه برداری زمینی

_
 • تهیه نقشه های توپوگرافی (منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر و ثبت املاکی و ...) در مقیاس های مختلف و تهیه مدل رقومی زمین و ترسیم اتوماتیک نقشه ها
 • تفکیک و مساحی
 • تهیه پروفیل های طولی و عرضی (رودخانه، راه، فاضلاب و ...)
 • محاسبه حجم عملیات خاکی (خاکبرداری، خاکریزی)
 • تعیین موقعیت نقاط به روش ماهواره ای (GPS)
 • پیاده کردن نقاط و موقعیت سکوهای حفاری، چاه های نفت و گاز در سیستم های مختلف
 • پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تونل، معدن
 • عملیات میکروژئودزی و مطالعات جابه جایی گسل ها
 • تعیین موقعیت نقاط به روش کلاسیک
 • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های راهسازی - راه آهن
 • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های خطوط انتقال آب، گاز، نیرو و شبکه های آبیاری
خطوط انتقال گاز
Hello World ...
خانه پنل کاربریتماس با ما