خدمات مهندسی نقشه بردرای زمینی

برداشت و میخ کوبی از باند دوم باغین - بم

کارفرما: اداره کل راه وترابری استان کرمان

حجم عملیات: 52 کیلومتر مسیر و 8 کیلومتر دوربرگردان

تهیه نقشه پلان تاکئومتری مسیر خرامه - نیریز

کارفرما: وزارت راه و ترابری

حجم عملیات: 120 کیلومتر

تهیه نقشه پلان تاکئومتری مسیر آزادراه مشهد - باغچه

کارفرما: وزارت راه و ترابری

حجم عملیات: 49 کیلومتر و 174 هکتار

نقشه برداری مسیر راه فرعی لردگان - دهدز

کارفرما: وزارت راه و ترابری

حجم عملیات: 100 کیلومتر

نقشه برداری مسیر راه اصلی آستارا - اردبیل

کارفرما: وزارت راه و ترابری

حجم عملیات: 75 کیلومتر

خانه پنل کاربریتماس با ما