حسین نیرومند
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

سال تولد: 1358

تحصیلات: لیسانس مهندسی نقشه برداری، فوق لیسانس سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از دور

دانشگاه و سال اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علم و صنعت سال 1380، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

سوابق:

- مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور نقش آرا طی سال های 1380 الی 1381

- موسس و رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت مهندسین مشاور اوج پردازان آریایی از سال 1381 تا کنون

- رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت مهندسین مشاور نقش آرا از سال 1390 تاکنون

عباس سیاح زاده
نائب رئیس هیئت مدیره

سال تولد: 1311

تحصیلات: لیسانس مهندسی نقشه برداری

دانشگاه و سال اخذ مدرک تحصیلی: مدرسه عالی نقشه برداری سال 1348

سوابق:

- کادر فنی و رئیس گروه نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور طی سال های 1335 الی 1348

- مسئول راه های فرعی سازمان برنامه و بودجه طی سال های 1348 الی 1356

- مدیرعامل و سهامدار شرکت مهندسین مشاور نقش آرا از سال 1356

محمد دادبین
عضو هیئت مدیره

سال تولد: 1315

تحصیلات: لیسانس مهندسی نقشه برداری

دانشگاه و سال اخذ مدرک تحصیلی: مدرسه عالی نقشه برداری سال 1348

سوابق:

- کادر فنی و رئیس نظارت سازمان نقشه برداری طی سال های 1348 الی 1364

- کادر فنی شرکت مهندسین مشاور نقش آرا طی سال های 1364 الی 1367

- عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت مهندسین مشاور نقش آرا از سال 1367

خانه پنل کاربریتماس با ما