ژئودزی و نقشه برداری زمینی

_
 • تهیه نقشه های توپوگرافی (منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر و ثبت املاکی و ...) در مقیاس های مختلف و تهیه مدل رقومی زمین و ترسیم اتوماتیک نقشه ها
 • تفکیک و مساحی
 • تهیه پروفیل های طولی و عرضی (رودخانه، راه، فاضلاب و ...)
 • محاسبه حجم عملیات خاکی (خاکبرداری، خاکریزی)
 • تعیین موقعیت نقاط به روش ماهواره ای (GPS)
 • پیاده کردن نقاط و موقعیت سکوهای حفاری، چاه های نفت و گاز در سیستم های مختلف
 • پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی، تونل، معدن
 • عملیات میکروژئودزی و مطالعات جابه جایی گسل ها
 • تعیین موقعیت نقاط به روش کلاسیک
 • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های راهسازی - راه آهن
 • مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های خطوط انتقال آب، گاز، نیرو و شبکه های آبیاری
خانه پنل کاربریتماس با ما