نقش آرا در یک نگاه

مهندسین مشاور نقش آرا در اردیبهشت ماه 1352 به همت جناب آقای مهندس سیاح زاده با مسئولیت محدود با نام "استادیا" با موضوع فعالیت نقشه برداری، فتوگرامتری و کارتوگرافی تاسیس شد و در همان سال موفق به اخذ صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه وقت جهت انجام خدمات مشاوره در رابطه با موضوع فعالیت شرکت گردید.

اهم فعالیت ها و خدمات

خطوط انتقال گاز

نقشه برداری زمینی

هیدروگرافی

فتوگرامتری و سنجش از دور

سیستم های اطلاعات مکانی

انفورماتیک

اهم فعالیت ها و خدمات

خطوط انتقال گاز

نقشه برداری زمینی

هیدروگرافی

فتوگرامتری و سنجش از دور

سیستم های اطلاعات مکانی

انفورماتیک

سوابق و فعالیت ها

نهادهایی که به ما اعتماد کردند

خانه پنل کاربریتماس با ما